Kåtöl är modern öl bryggd med äkta norrländsk kärlek. Kåtöl finns i tre varianter, Ale, IPA och Lager. Inför jul och påsk utökas sortimentet med  mustiga jul- och påsköl.
Kåtöl finns på Facebook @kåtöllappland och har en webshop med fräcka Kåtölsprodukter.
www.katolshop.se ››

Kåtöls egen hemsida finns på www.katol.se